kontrast
A+ A-
Strona Tucholskiego Parku Krajobrazowego: www.tuchpark.tuchola.pl
 RODO
RODO
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art.13 RODO informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tucholski Park Krajobrazowy, ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola,  tel.: 523343712, adres e-mail: sekretariat@tuchpark.pl.


2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Piotr Mucha, e-mail: iod@pro-bit.pl.


3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.


4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:


-  wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych,


-  realizacji umów zawartych z kontrahentami Tucholskiego Parku Krajobrazowego,


-  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające, którym zlecimy to zadanie, jeśli będzie to konieczne aby prowadzić naszą działalność.


6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Administratora.


7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.


10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Opublikowane przez: Admin Admin | Data wprowadzenia: 2020-01-24 15:36:49 | Data modyfikacji: 2020-01-24 15:39:24.
Data wprowadzenia: 2020-01-24 15:36:49
Data modyfikacji: 2020-01-24 15:39:24
Opublikowane przez: Admin Admin
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Tucholski Park Krajobrazowy
ul. Podgórna 1
89-500 Tuchola
Kierownik Jednostki
Remigiusz Popielarz
Kontakt:
Tel: (+48 52) 334-37-12
Fax: (+48 52) 334-37-12
e-mail: sekretariat@tuchpark.pl