tpk.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Tucholskiego Parku Krajobrazowego www.tuchpark.tuchola.pl
Informacje o Parku strona główna 
Informacje o Parku
Informacje o Parku 
Tucholski Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 r. w ramach światowej tendencji ustanawiania parków narodowych i rezerwatów przyrody, w celu ochrony południowo-wschodniego regionu Borów Tucholskich. Wytyczenie na mapie granic parku pozwala na ochronę elementów tworzących krajobraz przed niepożądanymi przekształceniami oraz stworzenie warunków do uprawiania turystyki kwalifkowanej.

Tucholski Park Krajobrazowy zajmuje obszar 36 983 ha. Położony jest w dorzeczu rzeki Brdy, a administracyjnie na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Wokół parku wyznaczono teren buforowy – otulinę o powierzchni 15 946 ha.

Ze względu na sposób użytkowania powierzchni, charakter parku można określić jako leśno-rolny, ponieważ ponad 86% jego terenu zajmują lasy, a użytki rolne prawie 9%. Granice parku naszkicował już ponad 20 tys. lat temu lodowiec skandynawski, pozostawiając po sobie równinę sandrową urozmaiconą licznymi pagórkami, morenowymi wzgórzami i wydmami. Ten młodoglacjalny krajobraz przecina dolina malowniczej i dynamicznej rzeki Brdy. Cofające się masywy lądolodu naniosły na teren parku skruszone skały w postaci iłów, piasków, żwirów oraz głazów narzutowych i wypełniły wodą zagłębienia rynnowe i wytopiskowe, tworząc liczne jeziora.
 

Opublikowane przez: Admin Admin | Autor: Remigiusz Popielarz | Data wprowadzenia: 2013-01-31 12:34:47.
Data wprowadzenia: 2013-01-31 12:34:47
Autor: Remigiusz Popielarz
Obowi~Ezuje od: 2013-01-01
Opublikowane przez: Admin Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - tpk.bip.gmina.pl